person_vid_reception

BLI VOLONTÄR

Volontärskap på Röda Sten Konsthall ger dig en unik ingång till samtidskonsten.

Volontärerna ger ett mervärde åt Röda Sten Konsthalls verksamhet.  I gengäld får volontärerna ingå i ett kulturellt sammanhang, knyta nya kontakter, delta i inspirerande fortbildningar. Genom sitt uppdrag får volontären insyn i kulturverksamhet i praktiken. 

Som volontär har du fri entré till Röda Sten Konsthall och rabatt i restaurangen. Volontärerna får inbjudan till vernissager och gratis utbildningar kopplade till Röda Sten Konsthall. Cirka två gånger per termin är det volontärträffar med aktuell information och genomgång av pågående utställning.

Under 2019 kommer volontärarbetet organiseras i projektform. Volontärerna anmäler sitt intresse inför varje projekt eller utställning. Som volontär kan du få delta i allt från produktion och byggande till affischering och annat praktiskt inför utställningen. Även samtalsvärd, pedagogiska uppgifter och informationsspridning kan ingå i arbetsuppgifterna. 

Är du intresserad? Skicka ett mail till vår volontärsamordnare nedan.

KONTAKT

Sara Lorentzon
Volontärsamordnare
031-12 08 46
sl@rodastenkonsthall.se

Anna Lo Huntington
Reception och administration
031-12 08 16
info@rodastenkonsthall.se