lokalen_katedralen

STYRELSE

Röda Sten Konsthall Styrelse

Styrelsen består av åtta ledamöter. Tillsammans har de det yttersta ansvaret i föreningen och beslutar i övergripande policyfrågor och större ekonomiska ärenden. Styrelsen formulerar mål och inriktning för verksamheten på Röda Sten Konsthall. Årsmötet väljer föreningens styrelse.

Ett arbetsutskott förbereder beslut och driver löpande verksamhetsfrågor. Arbetsutskottet utgörs av Röda Sten Kulturförenings ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt Röda Sten Konsthalls verksamhetschef. Inom styrelsen ansvarar ordförande och vice ordförande för medlemsfrågor och medlemsutskottet.

Medlemmar i styrelsen

Elisabeth Lundgren, ordförande
Lasse Lindquistvice ordförande
Maria Cedmert, kassör
Therese Vestlundsekreterare

Ingrid Larsson
Jenny Lindström Beijar
Isabella Nilsson
Matz Wallander


Revisor

Gun Sjöstrand, auktoriserad
Benny Helgesson, suppleant

Valberedning

Jonas Andersson
Linda Nygren