roda_sten_konsthall_verksamhet_730x500

PRAKTIK & VOLONTÄRSKAP

Läser du på universitet eller en yrkesförberedande utbildning och söker praktikplats? Eller vill du bli volontär?

Just nu erbjuder vi inga specifika praktikplatser men det kan bli aktuellt med en praktikplats med inriktning på kommunikation/marknadsföring  för hösten 2019.
 
Få praktisk erfarenhet av arbete på en av Västsveriges största konsthallar och testa arbetsuppgifter inom flera olika områden.
 
Ibland finns möjlighet att praktisera i verksamhet som rör både Röda Sten Konsthall och Göteborgs Internationella Konstbiennal. Praktiktjänsten ger dig kunskap och insyn hur en i en kulturverksamhet praktiskt drivs. Som praktikant får du en möjlighet att ingå i ett kulturellt och socialt sammanhang, knyta nya kontakter, delta i aktiviteter kring utställningarna, workshops och föreläsningar. Inriktningen på denna praktikperiod kommer att vara på kommunikationsområdet.

På Röda Sten Konsthall visas utställningar och föreställningar av internationella och nationella samtidskonstnärer. Röda Sten Konsthall är huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal som öppnar i september 2019. Konsthallen har också ett brett konstpedagogiskt program som bland annat omfattar verksamhet för unga 12–25 år med intresse för eget skapande och konst, Ung & Skapande. I huset finns restaurang Röda Sten. Konsthallen ligger i det gamla pannhuset under Älvsborgsbron i Göteborg. 
 

Om praktik på Röda Sten Konsthall
 
Du hjälper till med flera delar i verksamheten, så som research, kommunikation och informationsspridning, vid föreläsningar och workshops, receptionsarbete vid behov samt administrativa uppgifter. Praktiken är bred och ger en full inblick i de olika moment som finns i produktionen av samtida konstutställningar och kulturevenemang. Successivt, och utifrån hur du kommer in i organisationen, så kommer du att få mer och mer självständiga uppgifter.

Vi söker ofta praktikanter med inriktning på kommunikation/marknadsföring och givetvis har du ett stort intresse av samtidskonst. Då bör du ha påbörjad utbildning och/eller erfarenhet av kommunikationsområden. Som praktikant handleds du av någon av konsthallens medarbetare. Du deltar i hela planeringsarbetet tillsammans med ordinarie personal och du får arbeta med en rad praktiska moment. En sådan praktikplats kan komma att bli aktuell hösten 2019.

Varaktighet

I urvalet prioriterar vi heltidspraktikanter med varaktighet minst två månader och gärna en hel termin. Helg och kvällsarbete förekommer som en del av praktiken i samband med konsthallens program och aktiviteter.  

Ansökan

Intresseanmälan med CV och eventuella frågor kan skickas  till rekrytering@rodastenkonsthall.se. Vi tittar på ansökningarna i mån av tid när vi inte har en specifik praktikplats ute.
 


VOLONTÄRSKAP

Volontärerna ger ett mervärde åt Röda Sten Konsthalls verksamhet.  I gengäld får volontärerna ingå i ett kulturellt sammanhang, knyta nya kontakter, delta i inspirerande fortbildningar. Genom sitt uppdrag får volontären insyn i kulturverksamhet i praktiken. 
 
Som volontär har du fri entré till Röda Sten Konsthall och rabatt i restaurangen. Volontärerna får inbjudan till vernissager och gratis utbildningar kopplade till Röda Sten Konsthall. Cirka två gånger per termin är det volontärträffar med aktuell information och genomgång av pågående utställning.
 
Under 2019 kommer volontärarbetet organiseras i projektform. Volontärerna anmäler sitt intresse inför varje projekt eller utställning. Som volontär kan du få delta i allt från produktion och byggande till affischering och annat praktiskt inför utställningen. Även samtalsvärd, pedagogiska uppgifter och informationsspridning kan ingå i arbetsuppgifterna. 
 
Är du intresserad? Skicka ett mail till vår volontärsamordnare nedan.

KONTAKT

Sara Lorentzon
Volontärsamordnare
031-12 08 46
 
Anna Lo Huntington
Reception och administration
031-12 08 16