GIBCA 2019

GIBCA 2019: Part of the Labyrinth

Lördag 07 September, kl 12:00 - Söndag 17 November, kl 18:00

Inför den tionde upplagan omprövar Göteborgs Internationella Konstbiennal sitt format för att möjliggöra ett långsiktigt arbete med utställningsplatser, tematiker och konstnärer. Utnämnandet av Lisa Rosendahl till curator för GIBCA 2019 och 2021 blir startskottet för ett treårigt engagemang med den lokala kontexten och dess skärningspunkter med globala frågor.