vardagsrummet_medium

2021.09.14 - 2021.11.18

Skollektion: Vardagsrummet

Vad eller vem får ta plats i det offentliga rummet? Hur förändras rummen utifrån vad vi gör i dem? Och hur relaterar de yttre rummen till de rum vi bär inom oss?

Vardagsrummet är en samtalsbaserad skollektion om rums betydelser och funktioner med fokus på det offentliga rummet. Lektionen utgår från och tar plats i Anna Brags platsspecifika konstverk Entré/Entre, i en gångtunnel i närheten av Röda Sten Konsthall. 

Med avstamp i det möte mellan vardagsrum och offentligt rum som uppstår i konstverket Entré/Entre så dyker vi in i samtal om rums normer och användningsområden. Vi pratar både om rum i sig och om hur de påverkar våra upplevelser av och rörelser i dem. Vi använder samtalet som form och genomför ett praktiskt moment med penna och papper.

Lektionen erbjuds också som en serie om två tillfällen. Vid det första tillfället är vi på plats för samtal och ett kortare praktiskt moment. Vid det andra tillfället fortsätter vi samtalet inne i Verkstan på Röda Sten Konsthall, samtidigt som vi med penna och papper skapar textverk med de budskap vi vill ska ta plats i det offentliga rummet. 

Datum: tisdagar, onsdagar, torsdagar 14/9–18/11 
Längd: 60 min eller 2 x 60 min vid serie 
Målgrupp: åk 4–9, gymnasiet och folkhögskolor 
Antal deltagare: max 15 elever 
Plats: utomhus på plats vid konstverket Entré/Entre i gångtunneln vid Klippan och i Verkstan på Röda Sten Konsthall 
 

BOKA LEKTION 
 

Kontakt 

Sifen Wibell 
Konstpedagog  
sw@rodastenkonsthall.se 
031-12 08 46