Skaparverkstad

Öppen skaparverkstad under Frontside

Lördag 18 Januari, kl 11:00 - 15:30

Kom och prova på eget skapande i olika former med inspiration hämtad från musikens värld.