Skollektioner

Skollektioner

Digitala skollektioner på Röda Sten Konsthall våren 2021. 

Röda Sten Konsthall har ett brett utbud av pedagogiska aktiviteter som riktar sig till skolor i Göteborgs kommun och Västra Götaland. Vi erbjuder lektioner som relaterar till pågående utställning och tematik. Under lektionerna blir samtalet om konst en utgångspunkt för att uppmuntra och stärka barn och unga att uttrycka sig genom konstnärliga metoder och eget skapande.

Konstpedagogerna på Röda Sten Konsthall anpassar lektionsupplägget efter gruppers och lärares behov och utarbetar gärna inriktningen på lektionen tillsammans med lärare och kulturansvariga. 
 

Information om utbud och bokningar

Röda Sten Konsthall erbjuder under våren 2021 digitala skollektioner för årskurs 7–gymnasiet samt folkhögskolor. Lektionerna är kostnadsfria för skolor i Göteborg och Västra Götaland.

För årskurs 7–9 i kommunala skolor erbjuds lektionerna inom ramen för Skapande skola-projekt, i samarbete med kultursamordnarna i Göteborgs grundskoleförvaltning. Projektet bekostas med Skapande skola-medel.  

Lektionerna är under våren 2021 digitala och bokas av ansvarig lärare/kontaktperson för den klass/skola det gäller. 

Följande skollektioner erbjuds våren 2021: 
 

Masken och rustningen – nu och då 

I flera verk förkroppsligar Lala Raščić olika gudinnor genom att bära rustning och masker. Hur relaterar hennes konst till den tid vi lever i nu? Tillsammans diskuterar vi makt, sårbarhet och hur människor rustar sig för sina liv idag. 

LÄS MER OCH BOKA

 

Antika tragedier och digitala monster 

I denna lektion utgår vi från myter, monster och symboler och drar paralleller mellan antikens sagor och dagens digitala kultur.   I lektionen ingår ett moment där eleverna får testa på hur den konstnärliga processen kan gå till. 

LÄS MER OCH BOKA

 

Sinnebilder – inre landskap och hjärnspöken 

Utifrån pågående utställning med examenselever i fotografi från HDK-Valand  –  Högskolan för konst och design undersöker vi bilden och dess föränderliga roll. Lektionen lyfter inspirerande exempel ur såväl konsthistorien som populärkulturen och låter eleverna själva stå för tolkning, urval och kritik.  

LÄS MER OCH BOKA

 

Vad säger bilden? Bildanalys och tolkning

HDK-Valands studenter i fotografi visar sin examensutställning på Röda Sten Konsthall.  Vi får ta del av arbeten som undersöker och ifrågasätter vår samtid både ur traditionell fotografisk praktik samt andra uttryck som knyter an till fotografiet som teknik, idé och material.  

LÄS MER OCH BOKA

 

KONTAKT

Marie Bergdahl  
Samordnare för konstpedagogik och program
mb@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46  

 

Foto: Ellika Henrikson