Röda Sten Konsthall är stolta att presentera Carlos Motta: För demokrati behövs kärlek, den första mer omfattande separatutställningen av den colombianska konstnären Carlos Motta.

Carlos Motta

För demokrati behövs kärlek

Utställningen presenterar ett urval av installationer, videor, skulpturer samt dokumentär- och intervjubaserade verk från år 2005-2014, som tillsammans visar Carlos Mottas djupa engagemang för frågeställningar kring demokratisk representation och förtryck av individuella och kollektiva medborgerliga friheter. Genom att betona självrepresentation som handling skapar Motta verk som ifrågasätter historieskrivning, konstruktionen av politiskt minne och de normativa diskurser som omger sexualitet och genus. Motta argumenterar därmed för att demokrati inte kan existera enbart genom tolerans och integration, men att sann jämlikhet och frihet kräver systemförändringar som möjliggör olika former for självstyre. Att vara människa innebär att existera bortom parametrar – bortom kön, genus, etnicitet, rasmässiga eller sociala begränsningar. Men hur kan detta ideal uppnås?

For Democracy There Must Be Love / För demokrati behövs kärlek undersöker den underordnade sexuella kroppens historia genom att dra paralleller mellan förkoloniala och koloniala kulturer i Latinamerika och samtida queerpolitik. Mottas verk utgör diskursiva plattformar, där samtal möjliggörs kring kön och genus som social rättvisa. Genom ett historiskt perspektiv utmanar Motta samhällets traditionella grund – från den våldsamma introduktionen av könet som en rättslig och moralisk kategori, via kyrkans hegemoniska auktoritet, till statens reglering av kropp och identitet.

I utställningen presenteras bland annat installationen Nefandus (2013-14), som inkluderar verket Nefandus Trilogy; tre poetiska och gripande filmer som studerar förkolonial homoerotik och den brutala stigmatiseringen av sexualitet som pågick under den europeiska koloniseringen av Latinamerika, samt We Who Feel Differently (2012), en videoinstallation som kritiskt utmanar samtida internationell queerkultur i ljuset av fyrtio års HBTQI-politik.

Utställningen innehåller även dokumentation från tre delar av Carlos Mottas Democracy Cycle (2005-2014): Deus Pobre: Modern Sermons of Communal Lament (2011), Six Acts: An Experiment in Narrative Justice (2010) och The Good Life (2005-2008) – verk som undersöker konstruktionen av politiskt minne i Latinamerika genom intervju och performativa interventioner i det offentliga rummet.

Curerad av Aukje Lepoutre Ravn

Bild: Stillbild ur Carlos Motta – Nefandus (2013)

För demokrati behövs kärlek,
Röda Sten Konsthall 2015© Hendrik Zeitler

Bildgalleri

Vill du se mer? I vårt Flickr album kan du titta på fler bilder från utställningen. På vår Flickr hittar du även album med bilder från våra andra utställningar, så missa inte det.

Till bildgalleri

Om konstnären

Carlos Motta (f. 1978, Bogotá, baserad i New York) är en tvärvetenskaplig konstnär vars verk har ställts ut internationellt på platser som Tate Modern, London; New Museum, Guggenheim Museum and MoMA/PS1, New York; Institute of Contemporary Art, Philadelphia; Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá; Museu Serralves, Porto; Museu d’Art Contemporani de Barcelona; Jeu de Paume, Paris; Castello di Rivoli, Turin; CCS Bard Hessel Museum of Art, Annandale-on-Hudson; San Francisco Art Institute; Hebbel am Ufer, Berlin; Sala de Arte Público Siqueiros, Mexico City; X Biennale de Lyon, France; X Gwangju Biennale, South Korea; International Film Festival Rotterdam; och Toronto International Film Festival. I november år 2014 belönades Carlos Motta med det betydelsefulla priset the 3rd Future Generation Art Prize.

Motta tog sin MFA från The Milton Avery Graduate School of the Arts vid Bard College (2003) och deltog i Whitney Independent Study Program (2005-2006). Motta är verksam vid Parsons The New School of Design och School of Visual Arts i New York.

Symposium

25 januari 2015 kl 11-17.30
Glashuset Akadmin Valand

I samband med Carlos Mottas utställning: For Democracy There Must Be Love / För demokrati behövs kärlek på Röda Sten Konsthall, har konstnärerna Mary Coble, Carlos Motta och Sara Jordenö sammanställt endagssymposiumet Kärlekens imperium: Alternativa relationer och andra möjligheter som kommer att äga rum söndagen den 25 januari, kl 11-17.30 på Akademin Valand, Göteborgs Universitet.

Hur känns kärlek? Hur upplever vi hjärtesorg eller förlust? Kan det känslomässiga rummet och det kritiska motståndet återerövras? Kan vi återvända till gemenskap, marginalitet, promiskuitet, bredare föreställningar om familjen, icke-binära relationer, etc som ”respektabla” levnadssätt? Vad innebär en alternativ relation? Finns det andra möjligheter?

Medverkande: Erika Alm och Ellie Nordfeldt, Katarina Bonnevier, Mathias Danbolt, Al Masson och Transmilitanta Brigaden

Symposiet organiseras av Röda Sten Konsthall, Akademin Valand and Hasselbladstiftelsen.

Fotografi vid Akademin Valand