Next to the Ocean är en ny typ av examensutställning som visar vad som sker inom den yngre samtida fotografin och speglar Akademin Valands unika fotoprogram.

HDK-Valand

Examensutställning: Next to the Ocean

Next to the Ocean på Röda Sten Konsthall är en examensutställning med tjugosex studenter i fotografi vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Utställningen ger en överblick av vad som händer inom den yngre samtida fotografin och med många varierande uttryck visas bredden i de intresseområden som dagens fotografer utgår från.

I samband med Next to the Ocean släpps två publikationer med aktuella studentarbeten. De innehåller även bidrag av doktorander, forskare och lärare knutna till programmet. Därtill medverkar personer som bidragit till utbildningens innehåll under läsåret. Tillsammans formar dessa fotografiska projekt och texter ett landskap och en lägesrapport som synliggör de intressen, tekniker, praktiker och frågor som formar dagens fotografi.

Medverkande studenter:

Från kandidatprogrammet:
Alma Schreck, Carl Ander, Cecilia Helsing, Christoffer Rutström, Elin Andersson, Erik Gustafsson, Frida Lundgren, Jennifer Bergstén, Josef Hansson, Katrine Hoff, Line Gry Neivelt, Lisa Paulsson, Mikaela Hyltén-Cavallius Crantz, Oskar Kardemark, Sarah Meurle, Sofie Kjørum Austlid.

Från masterprogrammet:
Aissa Lopez, Anne Broe Kristensen, Ekaterina Lukoshkova, Emanuel Cederqvist, Heikki Kaski, Martin Magntorn, Minh Ngoc Nguyen, Noora Lehtovuori, Sean Gardiner.

Från doktorandutbildningen:
Kerstin Hamilton

PHOTOGRAPHY AND FEMINIST AGENCY

Under utställningsperioden arrangeras ett symposium om fotografi och feminism till minne av Tuija Lindström (1950-2017), professor vid utbildningen under 10 år. Därutöver bjuds publiken att ta del av såväl workshops som visningar.

Delcy Morelos

Annika Dahlsten & Markku Laakso

Carlos Amorales, Erkan Özgens & Carla Zaccagninis