Frånvaron av någonting är inte tillräckligt // The absence of something is not enough

HDK-Valand

Examensutställning

The Absence of Something is Not Enough / Frånvaron av någonting är inte tillräckligt, är en examensutställning av 15 studenter från Fotografi på Akademin Valand vid Göteborgs Universitet i samarbete med Röda Sten Konsthall.

Utställningstiteln anspelar på en känsla av oro och ångest. Den beskriver hur vi kan förstå och uppleva en brist eller en tomhet samtidigt som behovet av att vara relevant i samtiden omgärdar och försvårar politisk, social och konstnärlig verksamhet och dess förväntningar.

Med en bredd av olika uttryck, såsom skulptur, installation, fotografi samt rörliga bilder, ställer studenterna frågor kring vitt skilda aspekter av miljöförändring där till och med gallerirummets naturliga ljus undersöks. Med hjälp av dessa tidsbundna, perceptuella och taktila arbeten berörs idéer kring hur kritisk och kreativ bildkonst förhåller sig i relation till andra konstverk, till världen bortom människan och inte minst till vår förståelse av sammanhang.

Emedan de individuella konstverken i utställningen skiljer sig åt vad gäller medium och metod så möts de i en gemensam undersökning av teknologi, kommunikation, perception och minne. Utställningen försöker påvisa hur frånvaro och brist kan upplevas, beskrivas och gestaltas.

I samband med utställningen kommer flera publika evenemang att äga rum som resonerar kring konstverken och den spekulativa maximen att ”Frånvaron av någonting är inte tillräckligt”. Dessa evenemang är tänkta att underlätta kommunikationen och förståelsen av de undersökande sociala, politiska och kulturella processerna som utgör samtidskonsten.

– Sarah Tuck, curator

Konstnärer

Andy Allen, Johan Andrén, Joachim Bøgedal, Sebastian Cruz, Ingvild Davidsen, David Eng, Ellie Engelhem, Barthélémy Garcia, Gabriella Hasslinger, Freya Sif Hestnes, Erik Hurst, Louise Martinsson, Steffen Kloster Poulsen, Emma Skerfe, Moa Gustafsson Söndergaard

Körverk

Julian Rosefeldt, Hanne Nielsen & Birgit Johnsen

WE ARE THE REMIX