Sveriges enda högskoleutbildningen i fotografi visar sin bredd i samtida fotografiskt berättande. Curator Niclas Östlind.

HDK-Valand

Examensutställning 2013

Högskolan för fotografi ingår sedan 2012 i den nya institutionen Akademin Valand, Göteborgs universitet. Här ges den enda högskoleutbildningen i fotografi i Sverige. Utbildningen vilar på självständig konstnärlig grund men utbildar även i fotografisk bild som kommunikationsmedel i ett vidare sammanhang. Kandidatprogrammet består av tre års heltidsstudier  varav den sista terminen avslutas med ett individuellt examensarbete.

Kandidatstudenter:

Mona Bensafiddine, Loana Cojocariu, Jasmin Daryani, Minna Forssberg, Helene Fransson, Charlotta Hammar, John William Häggblom, Susan Karavelli, Anders Karlén, Tobias Kiel Lauesen, Kristin Kramer, Christopher Landin, Alexander Arnild Peitersen, Simone Alexandra, Anja Olofgörs, Lina Rojzman

Curator:

Niclas Östlind, lärare i fotgrafi och doktorand i Fotografisk gestaltning vid Akademin Valand.