Den 17-20/1 2019 går den första upplagan av FRONTSIDE: Gothenburg International Chamber Music Festival av stapeln på Röda Sten Konsthall.

FRONTSIDE

FRONTSIDE: Gothenburg International Chamber Music Festival

Festivalens mål är att presentera en lustfylld musikalisk mötesplats för alla sinnen, formad av en ambition att förse kammarmusikälskaren med det bästa av det bästa från det redan kända och samtidigt lyfta fram det gömda och tidigare okända.

Detta första år kommer att fokusera sig på temat m/s Transatlantic, som har en stark koppling till Göteborgs läge med sina stora amerikabåtar och utvandringen till USA under 1800 och 1900-talet.

Förutom kammarmusik av kända europeiska tonsättare från olika epoker, löper det en röd tråd av amerikansk musik genom festivalen. Den europeiska musiken har påverkat amerikansk konstmusik, men även vise versa. Av olika skäl flyttade många europeiska musiker och tonsättare till USA. Några namn som man direkt tänker på är Stravinsky, Bartok, Korngold och Schönberg och det finns många fler. Temat refererar även till dagens situation där människor emigrerar och migrerar mer eller mindre frivilligt och hur det påverkar den kulturella och musikaliska utvecklingen.

Miguel Angel Ríos

Per Svensson

Borderline Offensive