Examensutställning med kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand

HDK-Valand

Vanishing Points

Årets examensutställning från programmen i Fotografi vid HDK-Valand, äger rum på Röda Sten Konsthall i Göteborg. Studenter från kandidaten och mastern presenterar deras verk genom flera olika metoder som till exempel fotografi, film, installationer, CGI, text, böcker och hantverk.

Vid konstruktion av perspektiv anses vanishing points vanligtvis vara den punkt där parallella linjer möts och bildar en illusion av ett tredimensionellt bildrum. Bortom vanishing points upphör vår syn och vi påminns om att perspektiv gör vårt öga till centrum för den synliga världen. Under konstruktionen av denna utställning rör sig konstnären i olika riktningar för att omförhandla vad vi kan föreställa oss som den synliga världen.

Med grunden i det fotografiska mediet testar konstnärerna tekniska, historiska och teoretiska aspekter för att vidga fotografins horisonter. Konstverken i denna utställning kan hjälpa oss att på nytt föreställa oss de punkter som utgör våra kollektiva och individuella upplevelser och minnen. När dessa punkter går från nuet till det förflutna tenderar många att blekna och försvinna. Konstnärerna i denna utställning har reflekterat över nutiden och återbesökt det förflutna, för att sammankoppla punkterna, så att vi kan se en kontur som bildar andra möjliga världar.

Som en del av utställningen presenterar varje student en publik text på webbsidan ugotphotography.se. Dessa texter representerar den teoretiska delen av studenternas utbildning. Frågorna kretsar kring varierande ämnen som täcker både akademiska teman och personliga upplevelser.

Till hemsidan

Deltagande studenter:

Hanna Abrahamsson, Miina Anahita, Marie Barthelsson, Gitte Berglöv, Daniel Björneke Wirgård, Emma Neha Bobeck, Ingvild Davidsen, Fia Linnéa Emelie Doepel, Jessica Ekström, Johan F Källman, Joachim Fleinert, Erik Gustafsson, Nini Hansen, Anna Sofia Jernryd, Vera Jörgensen, Sebastian Kok, Luna Lopez, Thurea M H Rahbi, Alexander Nico Ingversen, Mia Rogersdotter Gran, Sofia Sandqvist Marjanen, Albert Sten, Oskar Söderman, Armand Tamboly, Mercè Torres Ràfols, Katerina Tsakiri

Lala Raščić

GIBCA

Ung & Skapande