Under sommaren 2019 kommer grannen, konstnären och musikern Per Svensson (f.1965) till Röda Sten Konsthall med utställningen Alkemi – Det Allseende Ögat.

Per Svensson

Alkemi – Det Allseende Ögat

Utställningen är en samproduktion mellan Röda Sten Konsthall och Färgfabriken. Per Svensson har nära band till båda platser. Under flera år ingick Svensson i ett kluster av konstnärer som arbetade i den nedlagda Kolsyrefabriken, granne med Färgfabriken i Stockholm. Numera har Per Svensson sin ateljé i Majorna som också är hans hemmakvarter.

Videoverket The All-Seeing Eye, producerat specifikt för denna utställning, manifesterar alkemins avgörande betydelse i Per Svenssons konstnärliga praktik och förvandlar Röda Sten Konsthall till något av en ”kosmisk fristad”. Flera av verken i utställningen uppmuntrar till tankens frigörelse, att inte följa auktoriteter och att skapa den nya alkemin. För Per Svensson är alkemi konst och konst alkemi, det är att ”gå din egen väg, att teckna din egen teckning och att aldrig upphöra med poesin”.

Per Svenssons konst skapas i en intrikat dialog mellan vetenskapliga observationer av naturfenomen och en poetiskt tillämpning av desamma; ingetdera kan var för sig dechiffrera naturens och människans mysterier. Med utgångspunkt i denna dialog är Alkemi – Det Allseende Ögat en bred och generös presentation av Svenssons konstnärskap med arkitektoniska installationer, videoprojektioner, artefakter och ljudverk. Utställningen omfattar också hundratalet skisser där tankar och idéer formats och prövats över tid. Skisserna ger en särskild inblick i konstnärens kreativa process. Per Svenssons skulpturala installationer i gränslandet mellan konst och arkitektur ges ytterligare en dimension i mötet med Röda Sten Konsthalls unika miljö och historia.

Alkemi - Det Allseende Ögat,
Röda Sten Konsthall 2019© Hendrik Zeitler

Bildgalleri

Vill du se mer? I vårt Flickr album kan du titta på fler bilder från utställningen. På vår Flickr hittar du även album med bilder från våra andra utställningar, så missa inte det.

Till bildgalleri

Om Per Svensson

Per Svensson är verksam som skulptör, bild- och ljudkonstnär. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola. Svenssons konst har visats både i Sverige och internationellt bland annat på Moderna Museet i Stockholm och Malmö, Göteborgs Konstmuseum, Ystad Konstmuseum, Lusaka National Museum Zambia, LACE i Los Angeles, Heliostrum i Köln, Konstakademin i Budapest och MHR i Reykjavik.

Utställningen är en samproduktion mellan Röda Sten Konsthall och Färgfabriken. Utställningen presenterades 29 september – 2 december 2018 på Färgfabriken.   Utställningen ackompanjeras av boken Per Svensson – Alchemy, Art, Architecture / Alkemi, Konst, Arkitektur publicerad på Art and Theory Publishing med stöd från Kungliga Akademien för de fria Konsterna, Helge Axelsson Johnsons Stiftelse och Längmanska Kulturfonden.

Ditte Ejlerskov

Miguel Angel Ríos

Borderline Offensive