Om rymd och maktrelationer, tre utställningar och en perfomance

Plattform # 2

OM PLATTFORM

Genom att visa ett urval av projektförslag skickade till Röda Sten konsthall stödjer Plattform konstnärlig och curatorisk forskning. Förslagen har skickats in av konstnärer, curatorer, performanceartister och musiker, en del Göteborgsbaserade och andra internationella. Plattform ger Röda Sten konsthall möjlighet att öppna utställningsprogrammet för externa förslag och på så sätt uppmärksamma nyskapande, interdisciplinära idéer och arbetssätt.

OBSTRUCTION

En installation av Gustav Hellberg

Katedralen (våning 2)

Installationen Obstruction bjuder in besökaren att ta sig fram genom ett myller av fysiska och psykiska hinder liknande dem vi möter på vår väg genom livet. Installationen skapar en omedelbar, interaktiv känsla som lämnar betraktaren med en mångbottnad och skiftande upplevelse. Verket består av automatiska vägbommar, anslutna till en central styrenhet, som slumpmässigt reglerar öppning och stängning. Ibland öppnas intilliggande bommar samtidigt och möjliggör en passage, men vid andra tillfällen skapar bommarna en trög, komplicerad och ogenomtränglig struktur. Vid en första anblick behandlar verket avgränsningen som sådan. Det undersöker människans tendens att dela in och definiera olika områden, där att blockera eller tillåta en annan människa fri passage främst kan ses som en maktdemonstration. Samtidigt skapar konstverkets oförutsägbara tekniska struktur en metaforisk inramning, som refererar till de personliga och existentiella förhållanden som ständigt påverkar våra liv.

Framställandet av Obstruction har möjliggjorts tack vare ett generöst stöd från Konstnärsnämnden.

TILLFÄLLIG STATUS – en projektutställning

Galleri Tredjevåningen och Videosalongen (våning 3 & 4)

Projektet Tillfällig status tog sin början genom en rad resor till Moldavien och Armenien, länder där det civila samhällets engagemang i den politiska debatten är mer regel än undantag. Synen på staten är en ständigt pågående diskussion och territoriets gränser är omtvistade.

Resorna innebar en möjlighet att utforska alternativa sociopolitiska diskurser och att omformulera  en politik skild från den nuvarande politiska apparaten. Är det offentliga torget den enda platsen där politiken kan omformuleras? Sker skapandet av politiken i relation till revolutioner och val eller har det snarare att göra med den ständiga medvetenhet om den sociala konstruktionen?

Och hur är det med den ofta ställda frågan, som handlar om det omöjliga i att agera konstnärligt inom politikens värld, när politik enbart förstås som statens regelsystem?

Inför utställningen har tre nya verk producerats: en film av den uppmärksammade konstnären Pavel Braila, en första installation av dramaturgen Nicoleta Esinencu, inspirerad av de senaste valen i Ryssland, och en intervention av Göteborgsbaserade konstnären Goran Hassanpour. Dessutom visas det historiska verket Art Demonstration av den Jerevanbaserade gruppen ”ACT” från Jerevan, Armenien, nu första gången utanför det forna Sovjetunionen.

Till utställningen hör också publikationen Temporary Status – A project book on political imagination.
Medverkande: ACT Collective, Pavel Braila, Nicoleta Esinencu, Diana Hakobyan, Goran

Hassanpour och Johan Tirén/Christian Hillesø.

Curator: Corina Oprea
Tillfällig status har möjliggjorts med stöd av TANDEM (ECF, MitOst/Berlin), Konstfack – CuratorLab och Rumänska kulturinstitutet.

Temporary Status,
Röda Sten Konsthall 2012

Bildgalleri

Vill du se mer? I vårt Flickr album kan du titta på fler bilder från utställningen. På vår Flickr hittar du även album med bilder från våra andra utställningar, så missa inte det.

Till bildgalleri

WITHOUT/WITHIN

En platsspecifik performance av Flytande Galleriet

Katedralen och Annexet (våning 2)
…Ett tomrum,

ensam, några och många

Hängande, pressad genom systemet

en bit som forslas ner genom trånga passager…

I dialog med utställningsrummet genomförs under vernissagedagen en serie dramatiska framföranden. Dessa dokumenteras och visas under utställningsperioden tillsammans med andra performancefilmer av Flytande Galleriet. Without/Within är en serie förkroppsligade verk som rör sig genom ett landskap av omständigheter och antaganden, där maktutövandet ligger utanför vår omedelbara perception. Vad döljs bakom det bortvända och ansiktslösa – det som både lockar och avvärjer blicken?

Flytande Galleriet är en konstnärstrio i Malmö som rör sig fritt och obundet i mötet mellan kropp, process, dans, performance, koncept, installation och text. De utgår från det lokala där de långsiktigt arbetar med frågeställningar som är kopplade till de fysiska och sociala rum vi befinner oss i.

Flytande Galleriet bildades 2010 i Malmö av Miguel Cortés, Annou Nilson och Malin Skoglund.

Gästartist: Siri Persson

 

Konstnärssamtal

Röda Sten konsthalls intendent Edi Muka samtalar med Corina Oprea (curator för Tillfällig status), Pavel Braila, Nicoleta Esinencu, Diana Hakobyan, Goran Hassanpour, Johan Tirén, (medverkande i Tillfällig status) samt Gustav Hellberg (Obstruction).

 

Stöd från

Tillfällig status har möjliggjorts med stöd av TANDEM (ECF, MitOst/Berlin), Konstfack – CuratorLab och Rumänska kulturinstitutet.

Högskolan för fotografi

Phil Collins

Nathalie Djurberg och Hans Berg