I separatutställningen 2705 baci…* visar Xhafa ett urval av konstverk vilka alla har en anknytning till Italien.

Sislej Xhafa

2705 baci...*

Med ett drag av svart humor och till synes enkla uttryck ställer Sislej Xhafa komplexa frågor om makt, fördomar och stereotyper. Som uttrycksmedel använder han sig bland annat av fotografi, video och storskaliga installationer.

I Silvio, det nyproducerade konstverket av och för Röda Sten, presenterar Sislej Xhafa en gigantisk skulptural byst av Silvio Berlusconi, där denne liknas vid en gudom eller en tänkande Buddha, visar Xhafa den enda dimension som saknas från Berlusconis vanliga fjanterier – hans transcendens.

Röda Sten presenterar 2 705 baci…*, en separatutställning och ett nyproducerat verk av den internationellt verksamma konstnären Sislej Xhafa. Konstnären är född i Kosovo och numera bosatt i New York. 2 705 baci… är den första ur en ny och spännande rad produktioner som Röda Sten erbjuder sin publik.

I separatutställningen 2705 baci…* visar Xhafa ett urval av konstverk vilka alla har en anknytning till Italien. Med ett drag av svart humor och till synes enkla uttryck ställer Sislej Xhafa komplexa frågor om makt, fördomar och stereotyper. Som uttrycksmedel använder han sig bland annat av fotografi, video och storskaliga installationer.

Xhafa är känd för sina kontroversiella och provokativa konstverk och ingrepp, som han själv kallar för ”aktioner”.

I sitt konstnärskap utmanar han institutioner, fördomar och stereotyper. Xhafa erbjuder en repertoar av taktiker för att motverka den likriktning och kategorisering som återfinns i dagens politiska retorik.

I 2 705 baci… utforskar konstnären de nya paradigmer som utvecklats av det rådande politiska och ekonomiska läget i Italien, där staten reducerats till en drömfabrik för en enda person – den italienske premiärministern Silvio Berlusconi. Liksom den slovenske filosofen Slavoj Žižek uttrycker det: ”Berlusconi är en betydelsefull karaktär och Italien ett experimentlaboratorium där vår framtid håller på att formas.”

Intressant att notera är Xhafas förmåga att inte bara visualisera aspekterna av det rådande läget, utan även framlägga en spådom om vad som är på väg att drabba Italien och resten av Europa – uppgången och utbredandet av den auktoritära kapitalismen.

” Det är tydligt att sarkasmen och ironin är Xhafas starkaste vapen, men det finns någonting annat inbyggt i verket som fungerar på andra nivåer.

Genom att ställa skulpturen längst bort i den stora utställningshallen och genom att förstora den, utmanar Xhafa vår inställning till Berlusconis avbild. Den gigantiska bysten av Berlusconi, gjord av sand och med det kärvänliga namnet Silvio, gör att åskådaren lätt brister ut i skratt, men kanske fastnar skrattet i halsen när vi inser att vi lurats att gå fram och hylla den groteska men ändå glorifierade framställningen av Berlusconi.

Detta är konstnärens sätt att vädja till vårt samvete, hans sätt att påminna oss om att vi ”genom att skratta åt honom kanske deltar i hans spel, och att hur objektiva vi än tror att vi är i relation till denna man så är vi ändå alla inblandade och ansvariga som delaktiga i samma mekanism som gav upphov till honom.” (Utdrag ur katalogen, text: Edi Muka)