Examesutställningen av det internationella mastersprogrammet C : Art på konsthögskolan Valand och kandidatprogrammet på Högskolan för fotografi

Suckade vintern till våren

Suckade vintern till våren är examesutställningen av det internationella mastersprogrammet C : Art på konsthögskolan Valand och kandidatprogrammet på Högskolan för fotografi. Förra vårens lyckade utställning resulterade i en uppvisning av de två skolornas kreativa och unika förmåga att skildra sin omgivning och ligger nu till grund för det fortsatta samarbetet på Röda sten.

24 vitt skilda konstnärer, internationella som nationella, skapar genom sin dynamiska mångfald en utställning som intar en av Göteborgs viktigaste konstförmedlare och formar en mångfacetterad upplevelse.

Högskolan för fotografi

Jonas Andersson, Una Margrét Árnadóttir, Caroline Bromberg, Lars Dyrendom, Anders Engström, Joachim Fleinert, Mandi Gavois, Agnes Holmström, Ida Lehtonen, Valdemar Lindekrantz, Anders Malmberg, Christofer Näsholm, Charlotte Oscarsson, Marcus Stenberg, Victor Rahmqvist

C:Art vid Konsthögskolan Valand

Martijn Van Berkum, Gunnhild Björshol, Joel Brindefalk, Chu Yia Chia, Helena Marika Ekenger, Amir Kalantari, Flora Könemann, Dragana Lukic, Björn Wangen, Neda Zarfsaz

Curator

Jason E. Bowman