En utställning om planetens förändrade landskap

Surfacing Earth

Konstnärer

Rosa Barba (IT), Ursula Biemann och Paulo Tavares (CH/BR), Bigert & Bergström (SE), Tiril Hasselknippe (NO), Marie Kølbæk Iversen (DK), Ferdinand Ahm Krag (DK), Astrid Myntekær (DK), Yasuaki Onishi (JP), Reynold Reynolds och Patrick Jolley (USA/IE)

Om utställningen

I sommar visar Röda Sten Konsthall utställningen Surfacing Earth – en internationell samlingsutställning med nio konstnärer som på olika vis reflekterar över förändringar av vår planets yta.

Vår planet har gått in i en ny geologisk tidsålder – Antropocen – något som bland annat syns i hur jordens landskap har förändrats de senaste tvåhundra åren. Förändringarna har skett med anledning av människans påverkan och inte minst som följd av den globala uppvärmningen. De klassiska motsatsorden natur och kultur har luckrats upp och idag överlappar begrepp som natur, människa och teknologi varandra. Dessa radikalt nya omständigheter utmanar mänskligheten att hitta nya sätt att leva och förstå sig själv.

I utställningen Surfacing Earth visas både äldre och nyproducerade verk. Storskaliga och platsspecifika installationer blandas med video, skulptur, måleri, teckning och fotografi. Konstnärerna utforskar planeten utifrån estetiska perspektiv och med poetiska, performativa, vetenskapliga och humoristiska uttryck. Besökarna kan bland annat bevittna hur snö genom en performance räddas från att smälta, en ö från att flyta bort, uppleva känslan av att stå på insidan av ett berg och förstå hur en bit av regnskogen i Ecuador uppnår egna juridiska rättigheter. Genom att föreställa sig planetens landskap som prismor av erfarenhet, ideologi och minne, vill Surfacing Earth nå en ny förståelse för hur vi på ett känslomässigt plan kan anknyta till de förändrade landskapen i Antropocen.

Detta är den andra utställningen av tre i Röda Sten Konsthalls tematiska program om Antropocen och följer utställningen Tidvågor  av den finska konstnärsduon IC-98. Den sista utställningen visas i höst och blir en soloutställning med den turkiska konstnären Pinar Yoldas. Klicka här för att läsa mer om Antropocen.

Intendent Aukje Lepoutre Ravn

Bigert & Bergström,
The Freeze, 2016,
Röda Sten Konsthall 2016© Hendrik Zeitler

Bildgalleri

Vill du se mer? I vårt Flickr album kan du titta på fler bilder från utställningen. På vår Flickr hittar du även album med bilder från våra andra utställningar, så missa inte det.

Till bildgalleri

Om Antropocen

Vi lever i en tid där det blivit uppenbart att mänsklighetens aktiviteter har förändrat planeten i så stor utsträckning att vi trätt in i en ny geologisk era. Namnet på denna nya tidsålder är Antropocen.

Termen myntades år 2000 av ekologen Eugene F. Stoermer och kemisten Paul Crutzen. Begreppet används vanligtvis för att beskriva vår samtida geologiska tidsålder som utmärks av att alla jordens ekologiska system kraftigt förändrats av människan. Vi hittar bevis för detta i haven, jordskorpan, glaciärerna som smälter, våra förändrade jordbruksmetoder, urbaniseringen, klimatförändringarna och de många djurarter som dött ut. Allting pekar på människans ansvar till förändringarna i jordens geologi och ekologi.

Under hela 2016 undersöker Röda Sten Konsthall begreppet Antropocen. Genom konstnärliga, estetiska, filosofiska och forskningsrelaterade projekt presenteras en serie utställningar och program som på olika sätt och uttryck diskuterar hur människan förstår och formar jorden.

Antropocen är här, men frågan är vad det innebär  att leva i en geologisk tid som domineras av människan? Hur kan vi förändra våra städer, samhällen och politik för att reducera konsekvenserna av denna ekologiska kris? Har vi gjort jorden till en bättre eller sämre plats att leva på? Och vilken roll kan samtidskonsten spela för vår förståelse av Antropocen?

Stöd från

Yasuaki Onishis installation visas med stöd av Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

IC-98

HDK-Valand

Pinar Yoldas