Under hela året 2016 kretsar Röda Sten Konsthalls program kring begreppet Antropocen

Tematik 2016: Antropocen

Under hela året 2016 kretsar Röda Sten Konsthalls program kring begreppet Antropocen. Med utställningar, föreläsningar och program skapas en tvärdisciplinär plattform, som på ett konstnärligt och estetiskt plan utforskar människans roll och plats i vår planets mycket längre geologiska historia.

Vi lever i en tid där det blivit uppenbart att mänsklighetens aktiviteter har förändrat planeten i så stor utsträckning att vi trätt in i en ny geologisk era. Namnet på denna nya tidsålder är Antropocen. Ordet kommer från grekiskans ’antropos’, som betyder människa och ’cene’, som betyder ny eller senaste. Enligt forskare är förändringen så stor att framtida geologer, i sin undersökning av glaciärer, berg och sediment, kommer att se spår av dagens samhälle. Antropocen påbörjades samtidigt som den industriella revolutionen tog fart. Fossila bränslen, en ökad befolkningsmängd, urbanisering, koldioxidutsläpp, metangaser och atombomben – allt har lett fram till dagens förändrade naturliga villkor.

Som direkt resultat kan vi nu se en systematisk nedbrytning av naturliga miljöer och ekologiska system. Hav, land, berg och skogar har alla påverkats, med en kraftig minskning av biologiska arter, djur och växter som följd. Helt enkelt vittnar Antropocen om människans centrala roll i formandet av allt på vår planet idag.

Begreppet Antropocen kommer från den geologiska vetenskapen och parallellt har samtidskonsten tagit sig an samma frågor. Konst, filosofi och populärkultur har sedan årtionden utmanat förhållandet mellan människa och maskin, natur och kultur samt dåtid och framtid.

Antropocen är här, men frågan är vad det innebär  att leva i en geologisk tid som domineras av människan? Hur kan vi förändra våra städer, samhällen och politik inför denna ekologiska kris? Har vi gjort jorden till en bättre eller sämre plats att leva på? Och vilken roll kan samtidskonsten spela för vår förståelse av Antropocen?

Curator Aukje Lepoutre Ravn om utställningen och Antropocen

”Begreppet Antropocen både eggar och oroar. Att acceptera det innebär att vi erkänner att människan, över en väldigt kort tid, har lyckats förändra jordens ekologiska system så till den grad att kommande generationers levnadsvillkor svävar i osäkerhet. Samtidigt är det spännande att föreställa sig människans utveckling, och vart vi kan nå i framtiden. Genom att fokusera på Antropocen under 2016 hoppas jag att vi, genom konstnärer och deras verk, kan ge våra besökare en större förståelse och öppna för samtal i frågor som handlar om människan och vår relation till planeten.”

”Dagens konstnärer och samtidskonsten spelar en viktig roll när det gäller att undersöka vad det innebär att leva i en tidsålder formad av människan – Antropocen. Genom deras verk och estetik bjuds vi in att reflektera över dessa stora politiska, existensiella, sociala och kroppsliga frågor.”

Lever vi i Antropocen?
Föreläsning med Mark Johnson, Geolog 10 februari 2016

I samband med utställningen, IC-98, Tidvågor på Röda Sten Konsthall

En föreläsning som introducerar begreppet Antropocen. Geologen Mark Johnson berättar om ordets historia och innebörd, filosofi kring begreppet och hur människan har haft så stor inverkan på vår planet att rester från mänskligheten nu och för alltid kommer synas i jordens sediment. Föreläsningen inleds med att intendent Aukje Lepoutre Ravn introducerar utställningen och året på Röda Sten Konsthall.

Mark Johnson är geolog och prefekt på Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet där han också undervisar. Hans forskningsintresse är glaciärer, deras landskapsformer och jordarter. De senaste åren har han studerat en hel del på Island, där avsmältande glaciärer avslöjar ett nytt landskap. Han har också arbetat med stratigrafisk terminolgi (som Antropocen) i Sverige och USA.

Nya Världar: Samtidskonsten i Antropocen
Föreläsning med Anna-Maria Hällgren, Konstvetare – 2 mars 2016

I samband med utställningen, IC-98, Tidvågor på Röda Sten Konsthall

Vilken roll kan samtidskonsten fylla i människans tidsålder? Reflekterar och bekräftar samtidskonsten endast det vi redan vet? Eller kan den i själva verket hjälpa oss att tänka på nya sätt – om oss själva både som individer och som en del av ett kollektiv; om den ofta förgivet tagna distinktionen mellan natur och kultur, mellan miljö och människa?

Anna-Maria Hällgren är verksam som konstvetare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hon disputerade med avhandlingen Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i 1800-talets Sverige (Gidlunds 2013) och ägnar sig idag åt både forskning och undervisning.

IC-98

Pinar Yoldas