Med fler än 75 målningar och installationer, till stor del nyproducerade verk, visar Röda Sten Konsthall Ylva Oglands största och mest omfattande utställning hittills.

Ylva Ogland

Diverse Variations of Other Spaces

Redan som väldigt ung behärskade Ylva Ogland måleriet. Hon har använt sig av måleriets hela register för att utforska egna erfarenheter, inre världar och utvecklat ett eget mytologiskt bildspråk. Hennes arbeten spänner mellan allt från stilleben, sammansatta av olika föremål från barndomen, porträtt av sig själv och av sin spegeltvilling Snöfrid, till performanceliknande ritualer och skulpturala installationer.

Tillsammans skapar hennes verk en komplex bildvärld där lager av självupplevda händelser, fiktion och det undermedvetna smälter samman i en väv av melankoli och spiritualism. Genom att blanda dessa olika världar skapar Ogland intuitiva verklighetsförskjutningar, där hon utforskar psykiska, mentala och filosofiska förståelser av tid och plats. Som hon själv beskriver det: ”Jag vill att det förflutna och framtiden skall finnas representerat i mina verk, på en och samma gång.

Utställningens titel – Diverse Variations of Other Spaces – är en kombination av två referenser som tydligt influerat Ylva Oglands konstnärskap. Den första är en pianoaria av Johan Sebastian Bach, känd som ”The Goldberg Variations” (1741), vilken undersöker den konstnärliga effekten av repetition. Den andra referensen kommer från den franska filosofen Michel Foucaults text ”Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias” (1967) i vilken han beskriver idén om heterotopi. I ett illustrerande exempel refererar Foucault till barnets lek, då det uppfinner nya lekar eller rollspel. Barnet förvandlar med hjälp av sin fantasi en fysisk plats eller ett rum till en imaginär plats. En säng kan bli en båt eller en sandlåda till ett universum. Ett annat grundläggande exempel Foucault använder sig av för att beskriva sin tes kring det heterotopiska rummet är spegeln. I en spegel ser du tydligt dig själv, när du i själva verket befinner dig på en annan plats. Enligt Foucault är “heterotopi” med andra ord ett ickemateriellt rum, något annat är de fysiska rum, eller utrymmen, vi vanligtvis uppmärksammar. Ett rum som speglar glidningar mellan det välbekanta och det obekanta, mellan verklighet och utopi.

I Diverse Variations of Other Spaces visar Ylva Ogland ett urval av motiv somporträtterar det universella, men även djupt personliga ämnen så som födelse, liv och död. I den intuitiva konstnärliga metod där hon återvänder till, upprepar och på olika sätt speglar samma motiv, refererar Ogland till både Bach och Foucault. Samtidigt som hon undersöker olika tankar kring heterotopiska rum. Ogland exemplifierar dessa rum med visuella referenser i form av sina egna barns moderkakor, en replika av en av sina döttrars leksakstält och genom sin avlidne pappa och hans döda kropp.

Diverse Variations of Other Spaces,
Röda Sten Konsthall 2014© Attila Urban

Bildgalleri

Vill du se mer? I vårt Flickr album kan du titta på fler bilder från utställningen. På vår Flickr hittar du även album med bilder från våra andra utställningar, så missa inte det.

Till bildgalleri

En av utställningens centrala verk är den storskaliga rektangulära installationen The Birth of Xenia (Diverse Variations) and Diverse Variations of Other Spaces. Verket är en pågående process som skapas specifikt för och i Röda Sten Konsthall. Installationen består av ett rött piktogram, en 10 x 8,7 meter stor oljemålning vilken ligger utsträckt på golvet. Längs med dukens ytterkanter står 30 stafflier med lika många målningar ur serien The Birth of Xenia, Diverse Variations. Målningarna är vända inåt mot dukens mitt och bildar därmed ett rum i verket som fungerar som en ateljé, där Ogland fortsätter måla de 30 variationerna.

Ett annat av utställningens nyckelverk är The Preparations of Xenia (Diverse Variations) (2013), en 7 meter lång canvas där målningar och objekt, så som frökapslar från valmoblommor, penslar, en spruta och en kniv är integrerade. Installationen bildar en målerisk plats för ceremoniella förfaranden.

Bland övriga nya verk och verk som skapats under senare år visas tipi-installationen Le Contre Espaces, and the Preparation of the Masters of Ceremony (2012-2014), den speglade diptyken Looking at the Unconscious (Rock Crystal) (2014), Speglad pappa (2014) – en nyproducerad och speglad version i naturlig storlek av målningen Pappa (2013). Detta verk ackompanjeras av 30 porträtt, alla olika variationer av Oglands pappas vilsamma ansikte vid sitt möte med döden.

Starkt influerad av tidig renässans-, barock- och modernistisk konst, representerad av konstnärer så som Giotto, Caravaggio, Velasquez, Matisse och Duchamp, är måleriet för Ylva Ogland det mest obehindrade sättet till kommunikation. Ett sätt att binda samman olika typer av bildtradition och personliga erfarenheter, som tillåter historiska och samtida tankesätt att smälta samman i tid och rum.

Med Diverse Variations of Other Spaces tar Ogland oss med på en intellektuell och historisk resa genom sitt imponerande och mångfacetterade konstnärskap. En resa som utmanar våra idéer om verklighet och fantasi. Utställningen avslöjar hur Oglands extremt strukturerade arbetsmetoder kan skapa ett sammanhängande och djupt personligt ”heterotopiskt allkonstverk” för besökaren att ta sig an.

Om konstnären

Ylva Ogland (född 1974, Umeå) är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon bor och arbetar i Stockholm. Under de senaste åren har Ogland haft inflytelserika soloutställningar både i Sverige och internationellt, däribland; ShugoArts, Tokyo (2008), den dubbla utställningen Venus vid sin spegel, MAP, Stockholm och Snöfrid vid sina speglar, Galleri Brändström (2009), Swiss Institute och Performa 09, New York (2009), Sabot, Cluj-Napoca, Rumänien (2010). Ylva Ogland har deltagit i ett flertal viktiga tematiska grupputställningar, bland andra kan nämnas Barockt, Kulturhuset, Stockholm (2014), Imitatio Chirstie’s (partoftheprocess6) Zero Gallery, Milano (2014), A Layer of Snow and a Layer of Silence, Gstaad (2014), Nouvelles Vagues, The Black Moon, Palais de Tokyo, Paris (2013), Four Rooms, Center For Contemporary Art Ujadowski Castle, Warsawa (2012), Expanded Painting, Prague Biennial (2011) och Scenväxlingar på Bonniers Konsthall, Stockholm (2010). Ylva Ogland finns bl.a. representerad i samlingarna på Bonniers konsthall, Chichu Art Museum och Naoshima Fukutake Art Museum Foundation i Japan, Göteborgs konstmuseum, Moderna Museet i Stockholm. Ogland representeras av galleriet Fruit & Flower Deli / EOCG

Adrian Paci

Lilibeth Cuenca Rasmussen