Huset

Huset

Röda Sten Konsthall ligger i ett gammalt pannhus som byggdes 1940. Då tjänade huset som värmecentral åt närliggande industrier. I pannhuset eldade man med kol och flis som förvarandes i de stora behållare som finns kvar i taket på andra våningen. Värmeverket stängdes 1957, i samband med att sockerbrukets verksamhet lades ned.

I och utanför huset kan du se spår från 1980- och 90-talets ravefester och de graffitimålare som huserade i byggnaden efter att värmeverket lades ner.

I början av 1990-talet var Röda Sten Konsthall rivningshotat. Ett upprop startades av en grupp människor som gick samman och bildade en förening för att rädda huset. Föreningen fick gehör och startade en löpande verksamhet 1996 med flera utställningar och föreställningar om året. Huset grundrenoverades 2000 till det skick det är i idag.

Än idag är det den ideella Röda Sten Kulturförening som driver verksamheten på Röda Sten Konsthall. Klicka här för att läsa mer om Röda Sten Kulturförening

Våning 1 - Loungen METAHAVEN – SUNRISE, SIMULATION. 2020© Hendrik Zeitler
Våning 2 - Katedralen dhak dhak ho-hum ah eekff iii ie, 2021© Hendrik Zeitler
Våning 4 The Dent, Basim Magdy. 2021© Hendrik Zeitler
Våning 4. Räkna tid i hundår, 2021. Examensutställning med kandidat- och masterprogrammen i fotografi på HDK-Valand, Högskolan för konst och design.© Hendrik Zeitler

Mer om konsthallen

Konsthallen

Platsen

Konsthallen

Verksamhet

Konsthallen

Draken

Konsthallen

Lediga tjänster