Styrelse

Röda Sten Konsthall Styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter. Tillsammans har de det yttersta ansvaret i föreningen och beslutar i övergripande policyfrågor och större ekonomiska ärenden. Styrelsen formulerar mål och inriktning för verksamheten på Röda Sten Konsthall. Årsmötet väljer föreningens styrelse.

Ett arbetsutskott förbereder beslut och driver löpande verksamhetsfrågor. Arbetsutskottet utgörs av Röda Sten Kulturförenings ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt Röda Sten Konsthalls verksamhetschef. Inom styrelsen ansvarar ordförande och vice ordförande för medlemsfrågor och medlemsutskottet.

Medlemmar

Elisabeth Lundgren, ordförande
Lasse Lindquist
Annika Wilén
Ingrid Larsson
Edit Eliasson
Therese Vestlund
Lars Persson 
Johann Nordqvist 
Anna Kolback 
Haky Jasim 

Revisor

Gun Sjöstrand, auktoriserad
Benny Helgesson, suppleant

Valberedning

Jenny Lindström Beijar
Bo Strandkvist

 

 

 

Mer om oss

Kultur­föreningen

Bli medlem

Kultur­föreningen

Vision & stadgar

Kultur­föreningen

Historia

Kultur­föreningen

Årsredo­visning