Vision & stadgar

Vision

Röda Sten Konsthall är en arena för ett utvidgat konstbegrepp med internationell lyskraft, som genom samtidskonst utmanar och för en dialog med samhället och den enskilda människan.

Röda Sten Konsthall skall medvetet presentera en mångfald av samtida konstformer av hög kvalitet, skilda kulturella uttryck, estetisk komplexitet och kommentarer till samhällsutvecklingen. Röda Sten Konsthall skall också vara den unga, nyskapande konstnärens arena. Genom en medveten pedagogisk verksamhet skall Röda Sten Konsthall bidra till ökat intresse och kunskap om samtidskonst.

Röda Sten Konsthalls arbetssätt ska vara jämlikt, professionellt och demokratiskt.

 

Stadgar Röda Sten Kulturförening

Stadgar antagna 20200902

 

Mer om oss

Kultur­föreningen

Bli medlem

Kultur­föreningen

Styrelse

Kultur­föreningen

Historia

Kultur­föreningen

Årsredo­visning