Sveriges Konst-föreningar

da Sten Kulturförening är medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, som sedan 1973 samlat och arbetat för att tillvarata Sveriges konstföreningars intressen i kulturlivet.

Konstbildning är en av förbundets huvuduppgifter. Du som medlem i Röda Sten Kulturförening är varmt välkommen att delta i distriktsorganisationens aktiviteter. 

Läs mer här