Kultur­föreningen

Röda Sten Konsthall drivs av den ideella föreningen Röda Sten kulturförening.

”Ett förslummat område vid älvkanten som skulle bebyggas med kontor och ett övergivet pannhus som skulle rivas. Så var det tänkt! Idag är pannhuset konsthall och området ett rekreationsområde som lockar flanörer, turister, hundägare, barnfamiljer, skejtare, tangodansare… Denna omvandling, resultatet av en uthållig gräsrotskamp, är en del av Göteborgs nutidshistoria.”

Boken om Röda Sten Konsthall – från övergivet pannhus till plats för samtidskonst

Kultur­föreningen

Bli medlem

Bli medlem i Röda Sten Kulturförening!

Läs mer

Kultur­föreningen

Vision & stadgar

Läs mer

Kultur­föreningen

Historia

Här följer berättelsen för uppbyggnaden av Röda Sten Konsthall.

Läs mer

Kultur­föreningen

Styrelse

Läs mer

Kultur­föreningen

Årsredo­visning

Läs mer

Kultur­föreningen

Bildkonst Sverige

Bildkonst Sverige

Läs mer

Kultur­föreningen

Sveriges Konst-föreningar

Läs mer

Kultur­föreningen

Årsmöte

Årsmöte Röda Sten Kulturförening

Läs mer