Bli medlem

Bli medlem i Röda Sten Kulturförening!

Vår verksamhetsidé

”Röda Sten Konsthall är en arena för ett utvidgat konstbegrepp med internationell lyskraft, som genom samtidskonst utmanaroch för en dialog med samhället och den enskilda människan.”

Under början av 1990-talet stod det gamla pannhuset under Älvsborgsbron tomt. Huset var rivningshotat och användes av kulturskapare, graffitimålare och festfixare. Utställningar och konstevenemang arrangerades och en grupp människor började kämpa för att huset skulle bevaras. Deras vision var att kontinuerligt använda huset för konst och kultur. Röda Sten Kulturförening startades och år 2000 renoverades huset för att kunna ha en löpande verksamhet. Något som så småningom har lett fram till den konsthall vi driver idag.

Vad får jag som medlem?

• Fri entré till utställningar och program, rabatterad entré till gästprogram.
• Fri entré till all skapande verksamhet som du deltar i tillsammans med barn.
• Inbjudningar till unika evenemang och program.
• Medlemsutskick och inbjudningar till föreningens aktiviteter.
• Rabatterade priser på restaurang Röda Sten (ej dryck).
• Boken om Röda Sten Konsthalls historia när du blir medlem för första gången

Ditt medlemskap är viktigt för hela verksamheten på Röda Sten Konsthall!

Hur blir jag medlem?

Du kan betala ditt medlemskap i receptionen, via Röda Sten Konsthalls bankgiro 5286-3461 eller via Swish 123 603 87 15.

Följande uppgifter skall alltid anges:
Namn, adress, telefon, e-post.

Om du betalar med Swish ska du skicka ett mail med all information till:

info@rodastenkonsthall.se

Om du betalar med Swish,
fyll i detta formuläret efteråt.

Till formulär

Medlemsavgifter 2024

Enskild medlem 150 kr/år

Familj (två eller fler personer boende på samma adress) 200 kr/år

Junior (enskild 0–18 år) 50 kr/år

Företag 1 000 kr/år

Medlemskapet gäller per kalenderår och från nu gäller medlemskapet för 2024.

Medlemskort Röda Sten Kulturförening.

Kontakt & frågor

031-12 08 16
info@rodastenkonsthall.se

Mer om oss

Kultur­föreningen

Vision & stadgar

Kultur­föreningen

Styrelse

Kultur­föreningen

Historia

Kultur­föreningen

Årsredo­visning