FÖRELÄSNING X 2

Lördag

16.03.24–16.03.24

Tid

14.00–16.30

Entré

Ingår i entrébiljetten

Språk

Svenska och engelska

Kom och lyssna en föreläsningar om romsk kultur och historia och samtida romsk feminism och HBTQI+, i samband med Selma Selmans utställning Crossing the Blue Bridge. Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor och vi bjuder på fika!

Om romsk kultur och historia

Programmet startar med föreläsningen Om romsk kultur och historia av Linda Turilow, Lena Kazmirow och Silvia Mutto från föreningen Fusion. Här får vi en övergripande presentation om romers liv: en inblick i allt från var romer ursprungligen kommer från, om de olika folkgrupperna, om romernas utsatthet genom tiderna och hur de lever i Sverige idag. Vi får också höra mer om strategin för romsk inkludering som antogs 2012, med det övergripande målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Föreläsarna är grundare av föreningen Fusion, som arbetar med att hjälpa och stödja romer och andra etniciteter inom sociala frågor och ge vägledning inom myndighetsfrågor.

Språk: svenska

Linda Turilow, Lena Kazmirow och Silvia Mutto

Romska feministiska och queera rörelser – INSTÄLLT

Arman Heljic föreläser därefter om hur samtida romsk feminism och HBTQI+-rörelser utmanar de etablerade uppfattningarna, samtalen och representationerna kring romska identiteter över hela Europa. Föreläsningen Romska feministiska och queera rörelser försöker svara på frågor om hur dessa rörelser omformar vår förståelse av antiziganism, en specifik form av rasism mot romer, och vad vi kan lära oss om romska rörelser när vi närmar oss med *intersektionalitet och hur dessa rörelser översätts i samtida konst och kulturella praktiker.

*”Intersektionalitet” är ett samhällsvetenskapligt begrepp om hur olika kategorier såsom kön, ras, sexualitet, funktionsförmåga och socioekonomisk status samverkar för att konstruera och förstärka ojämlikhet, diskriminering och förtryck i samhället.

Arman Heljic är doktorand i genusvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Hans arbete fokuserar på samtida konst och kulturella praktiker som en form av motstånd mot rasism och HBTQI+-fobi som romska samhällen möter i det samtida europeiska politiska landskapet.

Språk: engelska

Arman Heljic© Röda Sten Konsthall