Röda Sten presenterar årets andra storskaliga utställningsproduktion.

Juan-Pedro Fabra Guemberena

The South Will Rise Again

The South Will Rise Again, som också är den första omfattande separatutställningen i Göteborg av Juan-Pedro Fabra Guemberena (född 1971 i Montevideo i Uruguay, bor och verkar i Stockholm).

Fabra Guemberena är mest känd för sina video- och fotografiska verk, men har på senare år utvecklat ett mångfacetterat konstnärskap som omfattar en mängd olika tekniker såsom ljud, performance, skulptur och collage.

I en installation producerad för utställningsrummet Katedralen på Röda Sten, undersöker konstnären den mänskliga fascinationen för mystik och moderna fasor. Utställningen består av ett otal föremål, bilder, collage av pressklipp, militära attiraljer, kamouflageklädda figurer, museala vitrinskåp, pornografiska bilder och uppstoppade djur. Tillsammans utgör dessa ett brokigt och kaotiskt kuriosakabinett.

Besökaren konfronteras med ett visuellt överflöd där Fabra Guemberena systematiskt undviker semantiska förklaringar och istället tycks vilja skaka om relationen mellan varseblivning och språk.

Juan-Pedro Fabra Guemberena gick ut från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2002 och har sedan dess medverkat i ett flertal separat- och grupputställningar, bland annat i Venedigbiennalen 2003, Pragbiennalen 2005 och Modernautställningen 2006.

Utställningen är curerad av Röda Stens intendent Edi Muka