Röda Sten presenterar Plattform – ett koncept som lyfter fram ett urval av de programförslag inkomna till institutionen.

Sara-Vide Ericson, Janna Holmstedt, Pre-Specifics: Access X!

Plattform

Plattform är en idé som dyker upp, flyter in i och ut ur det fasta programmet. Plattform fylls med det mest skiftande innehåll: utställningar, musikprogram, dans- och teaterföreställningar, uppläsningar, curatoriska projekt… Inom Plattform ger Röda Sten konstnärer plats, samarbete och möjlighet att prova sina idéer – och du som besökare får uppleva en mångfald inom samtidskonsten.

 

Först ut i Plattform är ett urval av följande tre utställningsförslag:

Sara-Vide Ericson

”Jag arbetar med att i måleri gestalta fysiska kroppsformationer, som i sin tur gestaltar interpersonella relationer. Eller snarare den ständigt skiftande ickebalansen i dessa. Genom detta kan jag analysera varierande maktstrukturer och de emotionella följder det får för enskilda individer.”

I utställningen visas verk ur serien Rida (2010) och Hilla (2009), samt det kollaborativa filmprojektet Tyska Tårar. Filmen är gjord av Sara-Vide Ericson, Hilda Ekeroth och Iris Smeds, och är producerad av Huluboda Konstförening.

Mer information om Sara-Vide Ericsons verk: www.saravide.se

Janna Holmstedt

Janna Holmstedt arbetar konceptuellt och narrativt med bild, text, video, installationer och interventioner. Berättelsen, den som befinner sig i gränslandet mellan det fiktiva och dokumentära, återkommer i flera av hennes verk. Genom sitt arbete söker Holmstedt göra besökaren/användaren lyhörd för det sammanhang denna befinner sig i.

I utställningen visas Environmental Dependency Syndrome (en interaktiv videoinstallation) och SQUID (ett samarbetsprojekt av Janna Holmstedt, Katja Algert och Martijn van Berkum) som är ett internetbaserat arkiv av texter skrivna av kulturutövare runtom i världen. Detta arkiv ger plats åt vad som kallas parallell kunskap, som kommer ur den undersökande, kreativa processen.

Mer information om Janna Holmstedts verk: www.jannaholmstedt.com

Mer information om SQUID: www.squidproject.net

Pre-Specifics: Access X!

Pre-Specifics: Access X! är ett teoretiskt och tankeväckande projekt i två faser som genomförs i samarbete med Onomatopee, en institution för reflektion och kommunikation, med sin bas i Eindhoven, Nederländerna.

På Röda Sten behandlar projektet design i ett vidare begrepp och reflekterar kring vad de benämner som “X-faktorn”.

Pre-Specifics: Access X! är ett tvåfasigt projekt av Onomatopee med assistans av Konstfack, Vera Bühlmann och Swiss Federal Institute of Technology, Zürich.

Medverkande: Platform for Pedagogy (US), Uglycute (SE), Olaf Nicolai (DE), Dexter Sinister (US), Joana Meroz (NL), Unfold (BE), Metahaven (NL), Lust (NL), Ludovic Balland (CH), Claire Fountaine (FR), Société Réaliste (FR), Ryan Gander (UK), Åbäke (UK), Dave Hullfish Bailey (US) och Florian Conradi / Michelle Christensen (DE).

Curatorer: Freek Lomme (NL) och Michael Capio (US)

Utställningsdesign: Dave Keune (NL)

Grafisk formgivning: Ludovic Balland (CH)