En ljudinstallationsopera med studenter från Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet

Högskolan för scen och musik

Prosperos slott

I upplösningen av Shakespeares Stormen bryter Prospero sönder sin stav och överlämnar ön till Caliban och andarna han frigett från slaveri. Prospero, Miranda, Ferdinand och resten av rollbesättningen återvänder hem till Italien, där Prospero återigen kommer till makten. Kvar på ön är Prosperos Slott, som (antagligen) hemsöks av andar, så som Ariel och den ensamma figuren Caliban – som under den här tiden skriver dikten Caliban upon Setebos (av den engelska poeten Robert Browning), en reflektion kring den gud som han och hans avlidna mor Sycorax tillber.

Men det finns fler spår kvar efter Prosperos tid på ön: ett land som en gång var frodigt och fyllt av vegetation är nu en övergiven trädgård, en symbol för de skador som västerländerna genom kolonialismen lämnade efter sig (Shakespeare förklarar denna ö som en symbol för den nya världen). Prosperos Slott ekar av många röster, många ljud som avslöjar den komplicerade historia han förde till ön och implementerade på dess ”folk”.

Kan historien berättas utan Prospero? Prosperos Slott är ett försök till ett sådant berättande genom ljud och ekon från det som nu bara återfinns i de tomma rummen i ett övergivet slott, tillfälligt bebott av karaktären Caliban. Prosperos Slott definierar en ny typ av opera, en som tar avstamp i en dramatisk teater med karaktärer och konflikter och som berättar genom uppfattningen av olika ljud i arkitektoniska rum.

Prosperos Slott är en vandring genom olika ljudinstallationer och performances på Röda Sten Konsthall, där varje installation och performance främjar tanken på vad som lämnats kvar efter Prosperos avfärd. Syftet är inte att skapa en berättelse, utan snarare en idé och känsla av efterdyningarna från Shakespeares Stormen och de större konsekvenserna av västerländsk kolonialism. Varje plats har sin historia och förhoppningen är att upplevelsen av Prosperos Slott skall öka medvetenheten kring de platser och historier vi möter varje dag.

Adrian Paci

Lilibeth Cuenca Rasmussen