This is not a Departure Hall är årets examensutställning i fotografi från Akademin Valand.

HDK-Valand

This is not a Departure Hall

Studenter från BA3 och MA2 visar sina individuella arbeten på fyra våningsplan i den unika miljö som Röda Sten Konsthall utgör.

Utbildningen, som är den enda i Sverige på högskolenivå, kretsar kring fotografiet som teknik, tradition och idé. I en undersökande och kritisk anda skapas fotografiska arbeten som både ifrågasätter och knyter an till traditionen samt framställer nya bilder och påståenden att förhålla sig till. Ämnet fotografi på Akademin Valand en komplett miljö där grundutbildningen samverkar med forskarskola och forskning.

This is not a Departure Hall består av en visuellt gestaltande del på Röda Sten Konsthall samt fördjupande textarbeten på webbsidan ugotphotography.se. Studenterna arbetar även redaktionellt med en katalog som speglar studierna och examensarbetet.

Till hemsidan

Deltagande utställare:

Våning 4
Fanny Wallertz & Anna Julkunen

Våning 3
Camilla Fredin, Inga Linn Härdelin, Frederikke Krogh, Jonathan Lystbæk Jørgensen & Anna Sofia Jernryd

Våning 2
Hallgerður Hallgrímsdottir, Kenny Bengtsson, Mette Hultesjö, Tina Umer, Jenny Janlöv, Emma Williamson, Anne Rantakylä, Ole Nesset, Annasara Bjaaland, Jannis Tordheim, Viktor Lindström, Elsa Gregersdotter, Eva-Teréz Gölin, Fia Doepel, Oscar Collin & Åsa Båve

Entréplan
Barthélémy Garcia & Carl Söderström

Miguel Angel Ríos

Per Svensson

Borderline Offensive