Examensutställning med kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand, Högskolan för konst och design.

HDK-Valand

Stirrar in i solen tills den blir lila

Om utställningen

Stirrar in i solen tills den blir lila är en utställning av 29 avgångsstudenter från kandidat- och masterprogrammet i fotografi vid HDK-Valand. Den erbjuder ett stort urval av verk där konstnärerna både använder sig av och vidgar fotografi som medium. Utställningens titel hämtar inspiration från betraktandet av källan till reflekterande ljus. Nyanser som ändras och smälter in i omgivningen, former som skiftar och dröjer sig kvar på näthinnan. Att låta sinnet fokusera på en enda sak tills denna förvandlas framför ögonen.

Verkens teman varierar, men berör aktuella ämnen som klimatförändringar, genuspolitik, samhälle, teknik och olika personliga angelägenheter. Tillsammans fungerar de som uttryck för hur brett mediet kan användas och hur sammanflätat fotografi är med olika aspekter av samtida liv och samhälle.

Studenter

BA3: Jacob Aars, Inger Renée Allison (hon/henne), Nadja Brečević (hon/henne), Merlin-Jon Bresinski (han/honom), Thea Josefin Cedervall (hon/henne), Adrian Christensen (han/honom), Felicia Engstrøm, Ronja Fridholm Engström (hon/henne), ELI ELI ELI (hon/henne,hen/den), Sunniva Hestenes (hen/den), Lex Eliot Rose (hen/den), Robin Iborn (han/honom), Ida Kaae, Nilo Paknia (hon/henne), Milla Flyger (hon/henne), Hilda Blondie Tintin Randulv (hon/henne), Liis Ring (hon/henne), Kristina Aurora Simonsen, Émilie Vesvre (hon/henne), Henrik Wejfeldt (han/honom).

MA2: Hulda Sif Ásmundsdóttir (hon/henne), Jošt Dolinšek (han/honom), Jessica Ekström (hon/henne), Peter Frodin (han/honom), Mette Hultesjö (hon/henne), Miina Anahita (fae/faer, den), Johan Fredrik Källman, Sonja Margrét Ólafsdóttir (hon/henne), Julian Slagman (han/honom).

Läs mer på UGOT Photography

Vernissageprogram

Datum: 29 april
Tid: kl. 13.00–14.40
Plats: Röda Sten Konsthall, Katedralen  

13.00 Mia Christersdotter Norman, verksamhetschef, Röda Sten Konsthall, hälsar välkommen   

13.10 Öppningstal av Klara Björk, prefekt, HDK-Valand  

13.20 Tal av Lex Eliot Rose och Liis Ring, avgångsstudenter 

13.30 Tal av lärare för kandidat- och masterprogrammet i fotografi Annika Elisabeth von Hausswolff, (adjungerad professor) och Res (universitetsadjunkt), HDK- Valand  

13.45 Gratulationer av Nina Mangalanayagam, universitetslektor och programansvarig för kandidatprogrammet fotografi och Anna Strand universitetslektor och programansvarig för masterprogrammet i fotografi, HDK-Valand  

13.50 Mingel och förfriskningar till “Karaoke by nature” musikuppträdande av Felicia Engstrøm, medverkande Liis Ring 

Aktuellt & kommande

Alla utställningar

Danica Dakić

Nontokozo Tshabalala, Maja Gunn, Josefin Lindskog & Mona Namér

GIBCA