Röda Sten Konsthalls sommarutställning Utom ord behandlar frågor om språkets begränsningar, om att kommunicera det som talet och det skrivna ordet inte kan ge uttryck för.

Carlos Amorales, Erkan Özgens & Carla Zaccagninis

Utom ord

Vi människor är beroende av språket för att få kontakt, för att dela erfarenheter. Vi förlitar oss på språket för att både beskriva och förstå. Men ibland räcker inte orden… och det krävs andra typer av uttryck för att kommunicera. Denna ”tystnad”, där viljan att berätta på ett annat sätt uppstår, är utgångspunkten för Carlos Amorales, Erkan Özgens och Carla Zaccagninis verk.

Utställningen kretsar kring idén om att det finns andra alfabet, andra typer av meningsskapande som inte inryms i ord och meningar. Hela kroppen och varandet spelar en roll i kommunikationen, att utbyta erfarenheter rör inte bara rösten eller det skrivna ordet. Och det är exakt vad gesten är, en meningsbärande tystnad som ger svar när ord saknas.

Carlos Amorales Life in the Folds är en installation vars utgångspunkt är historien om en immigrantfamilj som möts av extrem fientlighet i sitt nya hem. Navet i installationen är ett till synes obegripligt alfabet. Ett språk med potential att omkullkasta föreställningen om hur människan kommunicerar.

I Erkan Özgens video Wonderland berättar 13-årige Muhammed, som är dövstum, med sin kropp sådant han inte kan uttrycka i ord. Med gester återger han traumatiska upplevelser av krig och flykt.

Carla Zaccagninis installation Elements of Beauty: A Tea Set is Never Only a Tea Set utgår ifrån den vandalism av konstverk som suffragetterna utförde år 1913. Attackerna var ett resultat av en frustration över att inte bli hörda i kampen för rättvisa. Verket utforskar den växlande maktrelationen mellan gester och bilder och ord.

Utom Ord,
Röda Sten Konsthall 2018© Hendrik Zeitler

Bildgalleri

Vill du se mer? I vårt Flickr album kan du titta på fler bilder från utställningen. På vår Flickr hittar du även album med bilder från våra andra utställningar, så missa inte det.

Till bildgalleri

Delcy Morelos

Annika Dahlsten & Markku Laakso

Mary Coble, Annika Lundgren, Felipe Mujica, Joar Nango & Carla Zaccagnini