Examensutställning med kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand, Högskolan för konst och design.

HDK-Valand

Examensutställning

Läs mer om studenternas utbildning här

Selma Selman

Cha Blasco, Max Ockborn, Patrik Bengtsson, & Dance Remainings

Laleh Kazemi Veisari, Samaneh Roghani, Nazanin Raissi, Malin Holgersson, Afrang Nordlöf Malekian