Examensutställning med kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand, Högskolan för konst och design.

HDK-Valand

Blixtsko

Om utställningen

Begreppet ”Blixtsko” (eller ”Hot Shoe”) syftar på den fästpunkt som finns på kameror för att ansluta en blixt. Uttrycket ”Blixtsko” och ”Hot Shoe” kan även skapa dubbeltydigheter och oväntade associationer utöver dess rent fotografiska betydelse.

Utställningen Blixtsko utforskar tidsaspekter i förhållande till material, platser, ljus och ljud. Verken utmanar traditionella sammanhang och öppnar upp för fler tolkningar och världar. Konstnärerna använder sig av tekniska, historiska, popkulturella och teoretiska aspekter inom fotografi för att bredda vår förståelse om vad fotografi är och kan vara.

Studenterna från både kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand, Högskolan för konst och design, presenterar sina verk genom olika gestaltningstekniker. Förutom fotografi visas även skulptur, installationer, ljudverk, publikationer och videokonst.

Studenter

Kandidatprogrammet: Max Barel, Alva Le Febvre, Mette Genet, Hilma Hedin, Nicola Helin, Rasmus Holm, Mathilda Läckberg Holmquist , Frida Lisa Carstensen Jersø, Josefin Johansson Hedman, Lisa Pettersson , Rasmus B. Strøyer, Andrea Lund Sørensen, Gloriya Talebi , Johan Holst Zwergius

Masterprogrammet: Kirstine Autzen, Lana Đurđek, Eva Vei, Ronya Hirsma, Karin Holmer, Lisa Paulsson, Christoffer Rutström, Anna Schlechter, Jaana Sundström, Johan Windle, Nina Worren, Tom Zelger

 

Som en del av utställningen presenterar varje student en text på ugotphotography.se, som publiceras innan vernissagedagen. Texterna representerar den teoretiska delen av studenternas utbildning. Frågorna kretsar kring varierande ämnen som täcker både akademiska teman och personliga reflektioner.

Till ugotphotography

Följ @hdkvaland_photography_gradshow på Instagram för att ta del av konstnärernas arbeten och processer samt programaktiviteter.
Till studenternas Instagram

Läs mer om studenternas utbildning här

Vernissageprogram

Datum: 4 maj
Tid: kl. 13.00–16.00
Plats: Röda Sten Konsthall

Öppningsdagen erbjuder ett antal evenemang som tal och performance.

13.00: Mia Christersdotter Norman, verksamhetschef Röda Sten Konsthall, hälsar välkommen

13.10: Öppningstal av Linda Sternö, universitetslektor och enhetschef för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK-Valand

13.20: Tal av Niclas Östlind, viceprefekt och universitetslektor, enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK-Valand

13.30: Tal av Pelle Kronestedt, universitetslektor, enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK-Valand

Mingel och förfriskningar

14.30: Uppläsning och aktivering av verket Furia av Karin Holmer, avgångsstudent

Kort paus

15.00: Performance av Wei Wu Wei, medverkande är Christoffer Rutström, avgångsstudent, samt Gabriel Nils Edvinsson

Recensioner

Examensutställningen med elever från HDK-Valand visar ett nyfiket utforskande av både klassiska och nydanande gestaltningar där fotografiet som begrepp ständigt utvidgas. – GP

Till recensionen

Besökaren som tar sig ut till Röda Stens Konsthall under Älvsborgsbron för att besöka utställningen ”Blixtsko” blir rikligt belönad i mötet med HDK-Valandstudenternas fascinerande utforskande av gränserna för det fotografiska mediets möjligheter. – Utställningskritik

Till recensionen

I Röda Stens utställning ”Blixtsko” med årets kandidat- och masterstudenter i fotografi på Valand finns tunna skikt av en autentisk verklighet, men bakom filtren och tekniken, innanför konceptet och under bildytan. – Konsten.net

Till recensionen

© Hendrik Zeitler

Selma Selman

Cha Blasco, Max Ockborn, Patrik Bengtsson & DanceRemainings – Sebastian Ruiz B. & Jonny Berg

Laleh Kazemi Veisari, Samaneh Roghani, Nazanin Raissi, Malin Holgersson, Afrang Nordlöf Malekian